อื่นๆ

หมวดรวมสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมและโรงงานทุกประเภท เช่น เครื่องหยอดกาวอัตโนมัติ, ไมโครสโคปดิจิตอล, แม่เหล็กเก็บชิ้นงาน, แม่เหล็กยกชิ้นงาน, เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ และ อื่นๆ เป็นต้น

200X USB ดิจิตอลไมโครสโคป แบบ Polarize 500X USB ดิจิตอลไมโครสโคป แบบ Polarize USB ดิจิตอลไมโครสโคป 5X~200X
เครื่องเชื่อมสายเทอร์โมคัปเปิล Hand magnet attach and remove Hand magnet attach & remove + caster
ครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ AUTOTEK 801 เครื่องหยอดกาวอัตโนมัติ JBE1113-LF เครื่องหยอดกาวอัตโนมัติ SL101-220
เครื่องหยอดกาวอัตโนมัติ BK892 เครื่องหยอดกาวอัตโนมัติ BK893 เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ AUTOTEK 800
เครื่องตัดเทปอัตโนมัติ AT80-A เครื่องตัดเทปอัตโนมัติ ZCUT-1, ZCUT-2 เครื่องตัดเทปอัตโนมัติ ZCUT-3150/M1000
เครื่องตัดเทปอัตโนมัติ Autotek AT-30 เครื่องซีลพลาสติก รุ่น HK-301-1 เครื่องซีลพลาสติก รุ่น HK-306
เครื่องป้อนตะกั่ว และตัดตะกั่วอัตโนมัติ เครื่องทำความสะอาด ระบบอัลตร้าโซนิค ดิจิตอล เครื่องทำความสะอาด ระบบอัลตร้าโซนิค
เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ HT–6510A แม่เหล็กยกชิ้นงาน Lifting magnets HL-20A แม่เหล็กยกชิ้นงาน Lifting magnets HL-15