เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นโทรศัพท์ ย่านกว้าง 8GHz Wide bandwidth

cornet8g

รหัสสินค้า: 000157

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นโทรศัพท์ ย่านกว้าง 8GHz Wide bandwidth

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 02-9716761
มือถือ. 085-1214926 แฟกซ์. 02-9716762

Email: sales@truetronix.com

Made in USA.  

Applications:

 • RF field strength/power level measurement
 • Cellular phone base station radiation power Density safety measurement
 • Telecommunications(CW,TDMA,GSM,DECT)
 • RF safety measurement, UWB
 • RF Transmitters power output measurement
 • Wireless LAN (Wi-Fi) detection, installations
 • Spy camera, wireless bug finder
 • Cellular/cordless phone radiation safety level
 • Microwave oven leakage detection
 • Personal living environment EMF safety

Electromagnetic Radiation (EMF) is always around our enviroment.
You can measure the amount of EMF around your home, office, children’s school, etc!

Attention All Ladies and Girls !!!
With this device, you are able to detect hidden wireless camera
in bathroom, dressing room and toilet before you pull down your pants!

Features:

 • Wide frequency range : 1MHz to 8GHz (useful to 10GHz)
 • Super Wide dynamic range : 60dB
 • High sensitivity : –55dBm to 0 dBm (25mV/m to 14.8V/m)
 • Peak power density measurement : 1.5uW/m2 to 0.58W/m2
 • LCD moving graphic Histogram and Bar display to display signal power level
 • Ultra fast color LED 8 segment level display for easy signal level indication
 • Continue wave (AM,FM) and High speed Burst RF(GSM,TDMA,CDMA, Wi-Fi,WiMAX)
 • External SMA connector : (50ohms) for external Antenna, attenuator, and filter
 • Small, compact handheld design, 69mmX110mm
 • Battery operated (9V DC)

 

 

 

รหัสสินค้า / Product code ..(009999..)

ชื่อสินค้า / Product name ..(เครื่องมือ......)

ข้อความของคุณ / Your message

ชื่อของคุณ / Your name *

อีเมล์ของคุณ / Your email *

ชื่อบริษัท / Company name *

โทรศัพท์ / Telephone *

โทรสาร / Fax

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.truetronix.com