เครื่องมือวัด Mitutoyo

หมวดรวมเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมคุณภาพสูงของมิตูโตโย อย่างเช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, เครื่องมือวัดความหนา, เครื่องมือวัดความสูง, เครื่องมือวัดความลึก เป็นต้น

Digimatic Caliper Gage Mitutoyo เวอร์เนียร์ดิจิตอล Mitutoyo Digimatic เครื่องมือวัดละเอียด ไมโครมิเตอร์ Mitutoyo
Dial Gage Indicator Mitutoyo วัดความหนา กระดาษ แผ่นฟิล์ม Mitutoyo Quick Mini Digital Thickness Gage
ขาตั้งแม่เหล็ก Magnetic Stand Vernier Caliper Standard Series ดิจิตอลเวอร์เนียร์กันน้ำหล่อเย็น Coolant proof
แท่นยึดจับไดอัลเกจ์ Dial Gage Stand เกจ์วัดแรงกด แรงผลัก Contact Force Gage เกจ์วัดความลึกดอกยาง Tire Thread Depth Gage
เกจ์วัดความสูง Bench Gage Upright Gage
VS0560เกจ์วัดความลึก Tyre Tread Depth Gauge Mitutoyo 7301เครื่องวัดความหนา Mitutoyo 7301 Disk micrometerDisk Micrometer Mitutoyo Standard

.

…………………………………….   สินค้าแนะนำ   ……………………………………..

เครื่องวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค TM-8816 เครื่องวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค UM-1 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ดิจิตอล Digital Caliper
เครื่องวัดมุมดิจิตอล ฐานแม่เหล็ก เครื่องวัดมุมดิจิตอล โปรแทรคเตอร์ เครื่องวัดมุมดิจิตอล โปรแทรคเตอร์ 10 นิ้ว
เครื่องวัดความลึกดอกยาง Tire Gage แท่นแม่เหล็ก พร้อมท่อน้ำยาหล่อเย็น  เครื่องทดสอบน้ำยาหล่อเย็น Coolant Tester
เกจ์ทดสอบความแข็งของวัสดุ LX-A เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ HT–6510A เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ HT-6510F