กำจัดไฟฟ้าสถิต ESD

รวมเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ที่เป็นปัญหาต่อการผลิตในงานอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิคส์ สิ่งทอ พลาสติก และ อุตสาหกรรมอื่นๆ

ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์  BK4000 พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์  BK5600 พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต BK-HFJ01
พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต BK5700-III ทดสอบไฟฟ้าสถิตย์  Wrist Strap Tester 498 พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ BK-5900
พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ BK5700-II พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ BK-5800 III พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ BK5800-II
ESD Cap ESD Suit ถุงนิ้ว ESD
bk ww wrist strapสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
เทปตีเส้นป้องกันไฟฟ่าสถิต Conductive Grid Tape เทปใสป้องกันไฟฟ้าสถิต
ESD Protective Mat for Floor and table ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD Glove รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD Shoe
เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าบนพื้นผิว เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าบนพื้นผิว เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าบนพื้นผิว 
ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิต BK4600 คานกำจัดไฟฟ้าสถิต FB600 ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิต BK4600
Ground-wrist-strapWrist Strap Ground dual Ground cord table matGround mat to mat ground mat2matGround cord mat to mat