บทความ

  ESD (Electrostatic discharge)
Electrostatic discharge (ESD) is the sudden and momentary electric current that flows between two objects at different electrical potentials caused by direct contact or induced …>>>
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Surge Protector
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Surge Protector   ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Transient และ SurgeTransient (แรงดันสูงชั่วขณะ) และ Surge (ไฟเกิน) เป็นสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น…>>>

 

รังสีมีอันตรายอย่างไร ปริมาณรังสีมากเท่าไหร่ที่ทำให้เกิดอันตราย
อันตรายจากรังสีและการป้องกัน 06 ตุลาคม 2552 – 11:10 — admin รังสีมีอันตรายอย่างไร และปริมาณรังสีมากเท่าไหร่ที่ทำให้เกิดอันตราย เนื่องจากรังสีเป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่ง …>>>
  ความแตกต่างระหว่าง Modified Sine Wave กับ Pure Sine Wave Pure sine wave คือ สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับที่มีลูกคลื่นสัญญาณต่อเนื่อง ซึ่งได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Generator) หรือ ไดนาโม สัญญาณไฟฟ้าดังลูกคลื่นสีแดง …>>>