หัวแร้ง Soldering tools

เป็นหมวดที่รวมเครื่องมือทางด้านบัดกรี การเชื่อมติด อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เข้ากับแผงวงจรไฟฟ้า หรือ แผ่น PCB มีหลากหลายให้เลือก ทั้งแบบ Lead Free และ แบบ Leaded อย่างเช่น สำหรับบัดกรีอุปกรณ์ Through hole, SMD รวมทั้งเครื่องถอดอุปกรณ์ ประเภท เครื่องเป่าลมร้อน และ เครื่องดูดตะกั่ว เป็นต้น 

หัวแร้ง Hakko Soldering Station FM-203 เครื่องเป่าลมร้อน ถอดอุปกรณ์ SMD BK850 หัวแร้ง Lead free soldering station BK938
หัวแร้ง Hakko Soldering Station FX-888 หัวแร้ง Hakko Soldering Station FX-950 หัวแร้ง Hakko Soldering Station FX-952
เครื่องเป่าลมร้อน Hakko Heating Gun เครื่องดูดตะกั่วถอดอุปกรณ์ 474 เครื่องดูดตะกั่วถอดอุปกรณ์ FM-204
เครื่องเป่าลมร้อน ถอดอุปกรณ์ SMD เครื่องวัดอุณหภูมิปลายหัวแร้ง BK191 เครื่องวัดอุณหภูมิปลายหัวแร้ง BK192
เครื่องวัดอุณภูมิปลายหัวแร้ง FG100 เครื่องดูดควันตะกั่ว BK493 ESD เครื่องดูดควันตะกั่ว Smoke Absorber BK493B
หัวแร้ง Soldering Station SBK936 หัวแร้ง Soldering Station SBK936A High Inteligent Soldering Station BK3000
Soldering Station SBK936D 200W Soldering Station BK3300 อ่างบัดกรี Lead Free Soldering Pot BK202
อ่างบัดกรี Lead Free Soldering Pot BK203 อ่างบัดกรี Lead Free Soldering Pot BK206 อ่างบัดกรี Lead Free Soldering Pot BK222
อ่างบัดกรี Lead Free Soldering Pot 234 เครื่องป้อนตะกั่ว และตัดตะกั่วอัตโนมัติ เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ Desktop soldering robot
หัวแร้งปรับอุณหภูมิ+ระบบป้อนตะกั่วอัตโนมัติ เครื่องเป่าลมร้อนพร้อมหัวแร้ง 2 in 1 เครื่องดูดตะกั่วถอดอุปกรณ์ Desoldering