เครื่องมือวัด

หมวดรวมเครื่องมือวัดทุกประเภท เช่น ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ ดาต้าล็อกเกอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรด เครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟ และเครื่องวัดความเร็วรอบ ทั้งแบบสัมผัสและแบบใช้แสง เป็นต้น

แสง เสียง ความชื้น และ อุณหภูมิ 4 in 1 เครื่องวัดความเร็วลม     DT620 เครื่องวัดความเร็วลม     DT619
เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ TM-206 เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ TM-207 Deluxe 400K 4-digit LCD Light Meter
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ DT-3347 ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ DT-9800T ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 in 1 DT-61
DIGITAL CLAMP METER FLUKE 330 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ FLUKE 287, 289 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ FLUKE 175, 177, 179
เช็คสัญญาณ WiFi ย่านความถี่ 2.4GHz วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นโทรศัพท์ 3GHz วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โทรศัพท์ 8GHz
เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบ 3 แกน เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,คลื่นไมโครเวฟ เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Gauss Meter)
Insulation Tester  Meg-Giga Ohm วัดอุณหภูมิและความชื้น  Thermo-Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 380 ºC
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 1000 ºC เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 650 ºC AF110เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก Infrared
เครื่องวัดทิศทางการหมุนมอเตอร์ เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก Tesla Meter เครื่องทดสอบสาย LAN LAN cable tester
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ Battery tester เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 50MHz-3.5GHz เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10MHz-8GHz
เครื่องวัดความหนาสี Coating Thickness Tester เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO 2 Meter เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ Laser Distance Meter
หมวดหมู่ เครื่องมือวัด          เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.truetronix.com
.