ขอใบเสนอราคา / Request for Quotation

บริษัท ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สนใจในสินค้าของเรา ทางเราจะทำการเสนอราคาถึงท่านโดยเร็วที่สุดหลังท่านกรอกข้อมูลและส่งถึงเรา
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 02-9716761  แฟกซ์: 02-9716762  มือถือ: 085-1214926  084-0226076  Email: sales@truetronix.com  กลับไป truetronix.com >>

รหัสสินค้า / Product code ..(009999..)

ชื่อสินค้า / Product name ..(เครื่องมือ......)

ข้อความของคุณ / Your message

ชื่อของคุณ / Your name *

อีเมล์ของคุณ / Your email *

ชื่อบริษัท / Company name *

โทรศัพท์ / Telephone *

โทรสาร / Fax

…………………………………………… ……………………………………………