ไดอัลเกจ Mitutoyo Dial Indicator High Accurate

mitutoyo 1040s

รหัสสินค้า: 000164

ไดอัลเกจ Mitutoyo Dial Indicator High Accurate

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 02-9716761
มือถือ. 085-1214926 แฟกซ์. 02-9716762

Email: sales@truetronix.com

              

SERIES 1 — Compact Type
Mitutoyo’s Series 1 dial indicators offer accuracy and durability for shop applications
demanding highly accurate measurements where space is limited. The spindle is made of hardened stainless steel for durability, while the rack gear is machine ground for a tighter fit and increased accuracy.

dial indicator

 

รหัสสินค้า / Product code ..(009999..)

ชื่อสินค้า / Product name ..(เครื่องมือ......)

ข้อความของคุณ / Your message

ชื่อของคุณ / Your name *

อีเมล์ของคุณ / Your email *

ชื่อบริษัท / Company name *

โทรศัพท์ / Telephone *

โทรสาร / Fax

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.truetronix.com