Category Archives: เครื่องมือวัดมุม

เครื่องวัดมุมแบบเข็ม 0-360 Niigata Seiki LEVEL MATE LM-360

lm-360

รหัสสินค้า: 000063

เครื่องวัดมุมแบบเข็ม 0-360 องศา แบบมีแม่เหล็ก (Magnet Base)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 02-9716761
มือถือ. 085-1214926 แฟกซ์. 02-9716762

Email: sales@truetronix.com

เครื่องวัดมุมแบบเข็ม Niigata Seiki LEVEL METER LM-90

Level meter LM-90

รหัสสินค้า: 000064

Niigata Seiki LEVEL METER LM90 เครื่องวัดมุมแบบเข็ม 0-90 องศา แบบมีแม่เหล็ก

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 02-9716761
มือถือ. 085-1214926 แฟกซ์. 02-9716762

Email: sales@truetronix.com

เครื่องระดับน้ำดิจิตอล Level meter DL-M1

DL-M3

รหัสสินค้า: 000065

เครื่องระดับน้ำดิจิตอล Hight-Precision Level meter DL-M1

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 02-9716761
มือถือ. 085-1214926 แฟกซ์. 02-9716762

Email: sales@truetronix.com

ระดับน้ำแบบดิจิตอล Level meter DL-S3

ระดับน้ำดิจิตอล DL-S3

รหัสสินค้า: 000098

ระดับน้ำแบบดิจิตอล High accuracy level meter DL-S3

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 02-9716761
มือถือ. 085-1214926 แฟกซ์. 02-9716762

Email: sales@truetronix.com

เครื่องวัดมุมดิจิตอล Digital Angle Protractor

Digital Angle Level Protractor

รหัสสินค้า: 000183

เครื่องวัดมุมดิจิตอล เครื่องวัดองศาดิจิตอล Digital Angle Protractor

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 02-9716761
มือถือ. 085-1214926 แฟกซ์. 02-9716762

Email: sales@truetronix.com

เครื่องวัดมุมวัดองศาแบบดิจิตอล Digital Protractor

Digital Protractor

รหัสสินค้า: 000203

เครื่องวัดมุมวัดองศาแบบดิจิตอล Digital Protractor

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 02-9716761
มือถือ. 085-1214926 แฟกซ์. 02-9716762

Email: sales@truetronix.com

เครื่องวัดมุมดิจิตอล 0-360 Angle Finder 0-360 Magnetic Base

Digital Angle Gage

รหัสสินค้า: 000212

เครื่องวัดมุมดิจิตอล 0-360 ฐานแม่เหล็ก Angle Finder 0-360 Magnetic Base

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 02-9716761
มือถือ. 085-1214926 แฟกซ์. 02-9716762

Email: sales@truetronix.com