โคมไฟ เลนส์ขยาย

หมวดหมู่ที่รวมโคมไฟพร้อมเลนส์ขยาย ใช้สำหรับซูมขยายเพื่อเช็คตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ด้วยเลนส์ขยาย 3x, 5x, 8x, 10x และหลอดไฟทีใช้เป็นขนาดมาตราฐานพร้อมบัลลาสอิเล็คทรอนิกส์ ที่ให้แสงสว่างนิ่งไร้การกระพริบ…

โคมไฟ เลนส์ขยาย MAGINIFER F600S F700S โคมไฟ เลนส์ขยาย แบบตั้งโต๊ะ DESKTOP โคมไฟ เลนส์ขยาย แบบตั้งโต๊ะ DESKTOP

 

โคมไฟ เลนส์ขยาย 22 วัตต์ (Desktop) โคมไฟเลนส์ขยาย แบบ (Clamp) โคมไฟ เลนส์ขยาย 22 วัตต์ แบบขาตั้ง

 

โคมไฟหลอดตะเกียบ เลนส์ขยาย (Clamp) โคมไฟหลอดตะเกียบ เลนส์ขยาย แบบตั้งโต๊ะ โคมไฟหลอดตะเกียบ เลนส์ขยาย แบบขาตั้ง

 

.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.truetronix.com
.